Käyttöehdot

Tämä koskee Morsiuspari Palvelut / morsiuspari.fi (jäljempänä Sivusto) ja verkkopalvelun käyttäjän (jäljempänä Asiakas) Sivustolle rekisteröinnin, verkkokaupan tai uutiskirjeen tilaamisessa antamia tietoja. Tietosuoja koskee vain Sivuston tarjoamaa palvelua. Tietosuoja ei koske Sivustolla esiteltyjä yrityksiä vaan Asiakkaan tulee tutustua jokaisen yrityksen tai palveluntarjoajan käyttöehtoihin ja tietosuojaan erikseen. Tämän sopimuksen käyttöehdot hyväksymällä Asiakas antaa Sivustolle yksiselitteisen suostumuksen rekisteröityessään Sivuston käyttäjäksi ja Sivustoa koskevassa käyttöehtosopimuksessa tarkoitettujen henkilötietojen käsittelyyn tietosuojasopimuksen puitteissa.

Morsiuspari Palvelut rekisteröi asiakkaan itsestään rekisteröinnin, verkkokaupan tai uutiskirjeen tilaamisen yhteydessä ilmoittavat tiedot asiakastietokantaansa ja palvelukohtaisiin rekistereihin. Palvelun käytöstä kertyy lisäksi asiakaskohtaista tietoa hääpalveluhakemiston profiilirekisteriin ja palvelukohtaisiin rekistereihin. Palveluntarjoaja voi rekisteröidä henkilötietolain mukaisesti myös muita tietoja asiakkaista, mistä asiakasta informoidaan henkilötietoja kerätessä. Rekisterin rekisteripitäjä on HMMH Consulting Oy (Y-tunnus 2248444-8).

Tietoja käytetään ja muutoin käsitellään Sivuston palveluihin ja tilaajien asiakassuhteiden ylläpitoon ja hoitoon liittyviin tarkoituksiin sekä palvelun edellyttämien yhteydenottojen mahdollistamiseen. Lisäksi tietoja käytetään tilastollisesti tutkimustoimintaan sekä palveluntarjoajan ja yhteistyöyritysten mainonnan suuntaamiseen palveluntarjoajan viestimien ja palvelujen kautta. Tietoja voidaan käyttää myös Asiakkaiden ryhmittelyyn. Alle 15-vuotiailta Asiakkailta kerätään rekisteröitymisen yhteydessä henkilötiedot, mutta niitä ei hyödynnetä.

Henkilötiedot säilytetään ainakin asiakassuhteen voimassaolon ajan, mutta vähintään kaksi kuukautta viimeisen aktiivisen käytön jälkeen ja enintään kolme vuotta asiakassuhteen päättymisestä. Tiedot säilytetään suojattuina siten, että tietoja voidaan käyttää vain määriteltyihin käyttötarkoituksiin. Sivusto vastaa siitä, että sen tietojärjestelmien tietoturva on asianmukaisella tasolla. Sivusto ei kuitenkaan vastaa välittömistä tai välillisistä teknisten vikojen, huollon tai asennustöiden aiheuttamista palvelukatkoksista, viruksista, tietoliikennehäiriöistä tai niistä mahdollisesti aiheutuvista tiedon muuttumisista, katoamisesta tai muista vahingoista.

Asiakkaan tietoja ei luovuteta ulkopuoliselle taholle. Saatamme kuitenkin luovuttaa yhteystiedot asiakkaan luvalla yhteistyökumppaneillemme. Siinä tapauksessa valtuutus pyydetään erikseen ja palvelukohtaisesti.

Asiakkaalla on oikeus henkilötietolain mukaisesti tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö on esitettävä rekisterin pitäjälle omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa tai henkilökohtaisesti rekisterin pitäjän luona etukäteen sovittuna aikana. Henkilötietolain 10 §:n mukainen rekisteriseloste on nähtävissä rekisterinpitäjän luona. HMMH Consulting Oy, Korpinkatu 4 D, 20610 Turku.

Sivu on päivitetty 25.04.2009