Tämä koskee Morsiuspari Palvelut / morsiuspari.fi (jäljempänä Sivusto) ja verkkopalvelun käyttäjän (jäljempänä Asiakas) Sivustolle rekisteröinnin, verkkokaupan tai uutiskirjeen tilaamisessa antamia tietoja. Tietosuoja koskee vain Sivuston tarjoamaa palvelua. Tietosuoja ei koske Sivustolla esiteltyjä yrityksiä vaan Asiakkaan tulee tutustua jokaisen yrityksen tai palveluntarjoajan käyttöehtoihin ja tietosuojaan erikseen. Tämän sopimuksen käyttöehdot hyväksymällä Asiakas antaa Sivustolle yksiselitteisen suostumuksen rekisteröityessään Sivuston käyttäjäksi ja Sivustoa koskevassa käyttöehtosopimuksessa tarkoitettujen henkilötietojen käsittelyyn tietosuojasopimuksen puitteissa.

Morsiuspari Palvelut rekisteröi asiakkaan itsestään rekisteröinnin, verkkokaupan tai uutiskirjeen tilaamisen yhteydessä ilmoittavat tiedot asiakastietokantaansa ja palvelukohtaisiin rekistereihin. Palvelun käytöstä kertyy lisäksi asiakaskohtaista tietoa hääpalveluhakemiston profiilirekisteriin ja palvelukohtaisiin rekistereihin. Palveluntarjoaja voi rekisteröidä henkilötietolain mukaisesti myös muita tietoja asiakkaista, mistä asiakasta informoidaan henkilötietoja kerätessä. Rekisterin rekisteripitäjä on HMMH Consulting Oy (Y-tunnus 2248444-8).

Tietoja käytetään ja muutoin käsitellään Sivuston palveluihin ja tilaajien asiakassuhteiden ylläpitoon ja hoitoon liittyviin tarkoituksiin sekä palvelun edellyttämien yhteydenottojen mahdollistamiseen. Lisäksi tietoja käytetään tilastollisesti tutkimustoimintaan sekä palveluntarjoajan ja yhteistyöyritysten mainonnan suuntaamiseen palveluntarjoajan viestimien ja palvelujen kautta. Tietoja voidaan käyttää myös Asiakkaiden ryhmittelyyn. Alle 15-vuotiailta Asiakkailta kerätään rekisteröitymisen yhteydessä henkilötiedot, mutta niitä ei hyödynnetä.

Henkilötiedot säilytetään ainakin asiakassuhteen voimassaolon ajan, mutta vähintään kaksi kuukautta viimeisen aktiivisen käytön jälkeen ja enintään kolme vuotta asiakassuhteen päättymisestä. Tiedot säilytetään suojattuina siten, että tietoja voidaan käyttää vain määriteltyihin käyttötarkoituksiin. Sivusto vastaa siitä, että sen tietojärjestelmien tietoturva on asianmukaisella tasolla. Sivusto ei kuitenkaan vastaa välittömistä tai välillisistä teknisten vikojen, huollon tai asennustöiden aiheuttamista palvelukatkoksista, viruksista, tietoliikennehäiriöistä tai niistä mahdollisesti aiheutuvista tiedon muuttumisista, katoamisesta tai muista vahingoista.

Asiakkaan tietoja ei luovuteta ulkopuoliselle taholle. Saatamme kuitenkin luovuttaa yhteystiedot asiakkaan luvalla yhteistyökumppaneillemme. Siinä tapauksessa valtuutus pyydetään erikseen ja palvelukohtaisesti.

Asiakkaalla on oikeus henkilötietolain mukaisesti tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö on esitettävä rekisterin pitäjälle omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa tai henkilökohtaisesti rekisterin pitäjän luona etukäteen sovittuna aikana. Henkilötietolain 10 §:n mukainen rekisteriseloste on nähtävissä rekisterinpitäjän luona. HMMH Consulting Oy, Korpinkatu 4 D, 20610 Turku.

Sivu on päivitetty 25.04.2009

Tätä käyttöehtosopimusta sovelletaan Morsiuspari Palvelut (jäljempänä Sivusto) ja verkkopalvelun käyttäjän (jäljempänä Asiakas) sopimussuhteessa, joka koskee Asiakkaan oikeutta käyttää Morsiuspari Palvelut / morsiuspari.fi  verkkopalveluita. Sivuston palvelu on tarkoitettu sekä kuluttajille että alan ammattilaisille. Asiakkaan tulee hyväksyä käyttöehtosopimus kokonaisuudessaan. Mikäli Sivuston tarjoamien eri verkkopalveluiden soveltamat toimistusehdot ovat ristiriidassa tämän sopimuksen kanssa, sovelletaan tätä käyttöehtosopimusta vain toissijaisesti. Vierailemalla tai muilla tavoin käyttämällä Sivustoa, Asiakas sitoutuu noudattamaan tätä käyttöehtosopimusta sekä Asiakkaan oletetaan siten hyväksyneen nämä käyttöehdot.

Sivuston tekijänoikeudet kuuluvat Sivustolle tai muille tiedontuottajille. Sivujen osittainenkin julkaiseminen, siirtäminen, kopioiminen, uudelleen tuottaminen, varastointi, käyttäminen tai muu hyödyntäminen ilman Sivuston etukäteen antamaa nimenomaista kirjallista suostumusta on kielletty. Sivuja lainatessa on aina ilmoitettava lähde.

Sivuston tietosisällön oikeellisuus on pyritty varmistamaan huolellisesti. Sivusto ei kuitenkaan vastaa tietojen virheettömyydestä eikä niiden käyttöön liittyvistä välittömistä tai välillisistä vahingoista. Sivuston kehittäjät ja ylläpitäjät vetäytyvät kaikista välittömistä ja välillisistä vastuista Sivustossa esitettyjen tietojen aiheuttamista taloudellisista menetyksistä tai vahingoista. Sivusto ei missään nimessä vastaa palvelun kautta tapahtuvista kolmansien osapuolien markkinoinnista, niiden antamien tietojen oikeellisuudesta eikä myöskään kolmansien osapuolien markkinoimista tai tarjoamista tuotteista tai palveluista. Sivusto ei takaa palvelussa julkaistujen tekstien, kuvien, linkkien, erilaisten animaatioiden tai muiden teknisesti tallennettujen tietojen toimivuutta. Ne voivat sisältää teknisiä tai sisällöllisiä virheitä tai virheellisyyksiä. Jos havaitset virheen sivustolla ilmoitathan siitä ystävällisesti palautelomakkeellamme.

Sivusto ei tarjoa laki-, verotus-, rahoitus- tai muita erityisammattilaisneuvoja eikä siten Sivuston sisältöä voida käsitellä sellaisena. Suosittelemme Asiakkaan kääntyvän laki-, vero-, rahoitus- ja muissa ammattilaisneuvoissa asianomaisen ammattilaispalvelun puoleen.
Sivusto vastaa siitä, että sen tietojärjestelmien tietoturva on asianmukaisella tasolla. Sivusto ei kuitenkaan vastaa teknisten vikojen, huollon tai asennustöiden aiheuttamista palvelukatkoksista, viruksista, tietoliikennehäiriöistä tai niistä mahdollisesti aiheutuvista tiedon muuttumisista, katoamisesta tai muusta vahingosta. Sivusto ei vastaa palvelussa tai palvelun käyttämisessä tarvittavien ohjelmien toimivuudesta tai niissä esiintyvien virheiden tai häiriöiden vuoksi käyttäjälle aiheutuneista välittömistä tai välillisistä vahingoista. Viestin, joka on lähetetty sivuja käytäen, perille saapuminen on Asiakkaan vastuulla. Sivusto ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä tai vastaavasta syystä aiheutuvasta Sivuston toiminnan kohtuuttomasta vaikeutumisesta.

Sivustolla on oikeus muuttaa näitä käyttöehtoja ilmoittamalla siitä Sivuston verkkosivulla. Sivustolla on oikeus muuttaa palvelua, palvelujen sisältöä, ulkoasua ja saatavuutta sekä jäljentää, levittää ja poistaa palvelussa esitettäviä tietoja ja muuta materiaalia.

Käyttöehdot ovat voimassa alkaen 15.03.2009