Käyttöehdot

Tätä käyttöehtosopimusta sovelletaan Morsiuspari Palvelut (jäljempänä Sivusto) ja verkkopalvelun käyttäjän (jäljempänä Asiakas) sopimussuhteessa, joka koskee Asiakkaan oikeutta käyttää Morsiuspari Palvelut / morsiuspari.fi  verkkopalveluita. Sivuston palvelu on tarkoitettu sekä kuluttajille että alan ammattilaisille. Asiakkaan tulee hyväksyä käyttöehtosopimus kokonaisuudessaan. Mikäli Sivuston tarjoamien eri verkkopalveluiden soveltamat toimistusehdot ovat ristiriidassa tämän sopimuksen kanssa, sovelletaan tätä käyttöehtosopimusta vain toissijaisesti. Vierailemalla tai muilla tavoin käyttämällä Sivustoa, Asiakas sitoutuu noudattamaan tätä käyttöehtosopimusta sekä Asiakkaan oletetaan siten hyväksyneen nämä käyttöehdot.

Sivuston tekijänoikeudet kuuluvat Sivustolle tai muille tiedontuottajille. Sivujen osittainenkin julkaiseminen, siirtäminen, kopioiminen, uudelleen tuottaminen, varastointi, käyttäminen tai muu hyödyntäminen ilman Sivuston etukäteen antamaa nimenomaista kirjallista suostumusta on kielletty. Sivuja lainatessa on aina ilmoitettava lähde.

Sivuston tietosisällön oikeellisuus on pyritty varmistamaan huolellisesti. Sivusto ei kuitenkaan vastaa tietojen virheettömyydestä eikä niiden käyttöön liittyvistä välittömistä tai välillisistä vahingoista. Sivuston kehittäjät ja ylläpitäjät vetäytyvät kaikista välittömistä ja välillisistä vastuista Sivustossa esitettyjen tietojen aiheuttamista taloudellisista menetyksistä tai vahingoista. Sivusto ei missään nimessä vastaa palvelun kautta tapahtuvista kolmansien osapuolien markkinoinnista, niiden antamien tietojen oikeellisuudesta eikä myöskään kolmansien osapuolien markkinoimista tai tarjoamista tuotteista tai palveluista. Sivusto ei takaa palvelussa julkaistujen tekstien, kuvien, linkkien, erilaisten animaatioiden tai muiden teknisesti tallennettujen tietojen toimivuutta. Ne voivat sisältää teknisiä tai sisällöllisiä virheitä tai virheellisyyksiä. Jos havaitset virheen sivustolla ilmoitathan siitä ystävällisesti palautelomakkeellamme.

Sivusto ei tarjoa laki-, verotus-, rahoitus- tai muita erityisammattilaisneuvoja eikä siten Sivuston sisältöä voida käsitellä sellaisena. Suosittelemme Asiakkaan kääntyvän laki-, vero-, rahoitus- ja muissa ammattilaisneuvoissa asianomaisen ammattilaispalvelun puoleen.
Sivusto vastaa siitä, että sen tietojärjestelmien tietoturva on asianmukaisella tasolla. Sivusto ei kuitenkaan vastaa teknisten vikojen, huollon tai asennustöiden aiheuttamista palvelukatkoksista, viruksista, tietoliikennehäiriöistä tai niistä mahdollisesti aiheutuvista tiedon muuttumisista, katoamisesta tai muusta vahingosta. Sivusto ei vastaa palvelussa tai palvelun käyttämisessä tarvittavien ohjelmien toimivuudesta tai niissä esiintyvien virheiden tai häiriöiden vuoksi käyttäjälle aiheutuneista välittömistä tai välillisistä vahingoista. Viestin, joka on lähetetty sivuja käytäen, perille saapuminen on Asiakkaan vastuulla. Sivusto ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä tai vastaavasta syystä aiheutuvasta Sivuston toiminnan kohtuuttomasta vaikeutumisesta.

Sivustolla on oikeus muuttaa näitä käyttöehtoja ilmoittamalla siitä Sivuston verkkosivulla. Sivustolla on oikeus muuttaa palvelua, palvelujen sisältöä, ulkoasua ja saatavuutta sekä jäljentää, levittää ja poistaa palvelussa esitettäviä tietoja ja muuta materiaalia.

Käyttöehdot ovat voimassa alkaen 15.03.2009