Vihkiminen

Esteiden tutkinnan yhteydessä kihlakumppaneille annetaan puolison ja lasten sukunimen valintaa koskeva esite. Perinteinen tapa on ottaa yhteinen sukunimi sulhasen sukunimen mukaan. Vaihtoehtoisesti puolisot voivat ottaa yhteiseksi sukunimeksi morsiamen sukunimen tai säilyttää omat sukunimensä.

Yhteiseksi sukunimeksi voidaan ottaa myös nimi, joka miehellä tai vaimolla oli naimattomana ollessaan. Puoliso, jonka nimi muuttuu, voi käyttää yhteisen nimen edellä nimeä, joka hänellä oli naimattomana ollessaan tai avioliittoon mennessä. Valittu sukunimi tulee yhteisten lasten sukunimeksi. Ennen vihkimistä vihkijälle ilmoitetaan avioparin sukunimikäytännöstä. Alla esimerkkejä Veera Venuslaisen ja Marko Marsilaisen nimivaihtoehdoista.

1) Yhteinen miehen sukunimi: Veera ja Marko Marsilainen tai Veera Venuslainen-Marsilainen ja Marko Marsilainen
2) Yhteinen naisen sukunimi: Veera ja Marko Venuslainen tai Veera Venuslainen ja Marko Marsilainen-Venuslainenestee
3) Oma nimi säilytetään: Veera Venuslainen ja Marko Marsilainen

Sukunimivalintojen ilmoittamiseen voidaan käyttää nimenmuutoskaavaketta. Samaan ilmoitukseen voidaan kirjata todistajien allekirjoitukset nimenselvennyksineen.

Vihkimisen yhteydessä pappi täyttää esteettömyystodistuksen ja toimittaan vihki-ilmoituksen  kirkkoherranvirastoon. Vihkiminen rekisteröidään väestötietoihin tämän ilmoituksen perusteella. Mahdolliset sukunimen muutokset rekisteröidään väestötietoihin samassa yhteydessä vihkimisen kanssa. Vihkiminen sekä sukunimen muutokset näkyvät henkilötiedoissa viimeistään viikon kuluttua vihkimisestä. Ulkomailla ulkomaan viranomaisen edessä solmittu avioliitto tulee rekisteröidä Suomessa. Rekisteröiminen tapahtuu maistraatissa parin omasta toimesta.

Uuden ajokortin, passin tai muiden poliisin myöntämien henkilökorttien hankkimista varten ei tarvita virkatodistusta nimenmuutoksesta. Jotkut virastot ja pankit saattavat kuitenkin vaatia todistuksen muuttuneesta nimestä tietojen kirjaamista varten. Nimenmuutos voidaan todistaa joko virkatodistuksella, uudella ajokortilla tai passilla, mikäli sen on ehtinyt jo hankkia.

Maistraatista ja seurakunnista saa neuvoa esimerkiksi uusperheiden nimen valinnassa, sillä yhteiseksi nimeksi ei voida valita esimerkiksi puolison mahdollisen edellisen avioliiton myötä ottamaa nimeä. Sukunimen muutoksessa on otettava huomioon, että vanhemman nimen muutos ei muuta lapsen nimeä automaattisesti. Pari voi valita yhteiseksi nimekseen myös nimen, joka ei ole kummankaan aiempi sukunimi, jolloin kannattaa selvittää nimen muutokseen liittyvät säädökset tarkemmin.

Lisäätietoja puolison ja lasten sukunimestä saa omasta maistraatista (www.maistraatti.fi), sekä seurakunnasta johon toinen puolisoisya kuuluu. (www.helsinginseurakuntayhtyma.fi, www.espoonseurakunnat.fi, www.vantaanseurakunnat.fi, www.kirkkoon.fi (Turun ja Kaarinan seurakunnat) , www.tampereenseurakunnat.fi, ja www.ort.fi).