Vihkiminen

Ennen avioliiton solmimista on esitettävä avioliiton esteiden tutkintapyyntö maistraatille. Esteiden tutkintapyynnön voi jättää myös evankelis-luterilaisen kirkon tai ortodoksisen kirkkokunnan seurakunnalle, jonka jäseniä toinen tai molemmat kihlapareista on. Avioliittoon aikovat allekirjoittavat tutkintaa pyydettäessä, että aiotulle avioliitolle ei ole estettä.

Avioliiton esteiden tutkija antaa avioliittoon aikoville todistuksen avioliiton esteiden tutkinnasta, kun on todettu, ettei aiotulle avioliitolle ole esteitä. Todistuksen voi saada aikaisintaan seitsemäntenä päivänä tutkinnan pyytämisestä. Todistus on voimassa neljän kuukauden ajan todistuksen antamisesta. Mikäli tämä määräaika kuluu umpeen, voidaan vihkiminen toimittaa vasta kun avioliiton esteet on tutkittu uudelleen.

Avioliiton esteiden tutkintaa varten on täytettävä lomake, joka on saatavilla kirkkoherranvirastosta, maistraattien kotisivuilta sekä useimpien seurakuntien kotisivuilta. Tutkintapyyntölomakkeesssa kihlakumppanit vakuuttavat, ettei heillä ole sukulaisuuteen perustuvia avioliiton esteitä sekä ilmoittavat mahdollisista aiemmin solmituista avioliitoista tai rekisteröidyistä parisuhteista. Ulkomaalaisen kihlakumppanin on Suomessa solmittavaa avioliittoa varten esitettävä lisäksi henkilöllisyystodistus, todistus siviilisäädystä sekä Apostille-vahvistus em. todistuksille. Apostillen saa usein julkista notaaria vastaavalta viranomaiselta. Kirkollista vihkimistä varten tarvitaan todistus kristilliseen kirkko- tai uskontokuntaan kuulumisesta.

Lomake täytetään kirkkoherranvirastossa tai sen voi lähettää täytettynä postitse, jolloin lomakkeeseen tarvitaan myös kahden todistajan allekirjoitukset. Todistus on noudettavissa seitsemän päivän jälkeen kirkkoherranvirastosta. Todistus voidaan myös lähettää kihlaparille postitse tai suoraan vihkivälle pastorille, mikäli hän tulee esteiden tutkinnan toimittamasta seurakunnasta. Esteettömyystodistus on annettava vihkivälle papille tai vihkijälle viimeistään vihkitoimituksen yhteydessä. Vihkijä ei saa vihkiä ilman todistusta.

Lisää tietoa avioliiton solmimisesta löydätte myös oikeusministeriön sivuilta www.om.fi, maistraattien kotisivuilta www.maistraatti.fi, sekä seurakuntien kotisivuilta www.helsinginseurakuntayhtyma.fi, www.espoonseurakunnat.fi, www.vantaanseurakunnat.fi, www.kirkkoon.fi (Turun ja Kaarinan seurakunnat) , www.tampereenseurakunnat.fi, ja www.ort.fi.