Vihkiminen

Muun kuin evankelis-luterilaisen tai ortodoksisen kirkon käytännön mukaisesti solmittu liitto voidaan myöhemmin siunata kirkollisesti. Avioliiton siunaaminen on yleistä kansainvälisten avioliittojen kohdalla, virallisen solmimisen tapahtuessa siviiliviranomaisen edessä (siviiliavioliitto). Avioliitolle halutaan juridisen vahvistamisen jälkeen saada molempien puolisoiden kirkkojen siunaukset vihkiparin kotimaan kirkollisen järjestyksen mukaisesti. Usein siunaaminen toimitetaan molempien puolisoiden tapojen mukaan.

Siunaamista edeltää tapaaminen, jossa pappi keskustelee parin kanssa toimituksen sisällöstä. Siunaamistoimituksen kulku on melko lailla samanlainen kuin kirkollisen vihkitoimituksen ja merkittävin ero on kysymysten sanamuodossa. Avioliiton siunaamisen kaavassa ei ole sormusrukousta eikä sormuslupausta, sillä näiden katsotaan kuuluvan avioliittoon vihkimiseen. 

Avioliiton kirkollinen siunaaminen voidaan toimittaa joko kirkossa tai muussa paikassa, sen mukaan miten pappi ja siunattavat asiasta sopivat. Kuten kirkollisessa vihkimisessä, myös avioliiton siunaamisessa musiikin valinnassa tulee ottaa huomioon toimituksen jumalanpalvelusluonne. Toimituksen tulee sisältää ainakin yksi virsi tai vihkilaulu. Musiikista sovitaan aina kanttorin kanssa.

Koska avioliiton siunaaminen ei ole juridinen tapahtuma, voi siunaamisen suorittaa kuka tahansa suomalainen evankelis-luterilainen pappi missä päin maailmaa tahansa. Siunattaville voidaan antaa todistus avioliiton siunaamisesta.

Lisätietoja seurakuntien kotisivuilta www.helsinginseurakuntayhtyma.fi, www.espoonseurakunnat.fi, www.vantaanseurakunnat.fi, www.kirkkoon.fi (Turun ja Kaarinan seurakunnat) , www.tampereenseurakunnat.fi, ja www.ort.fi.