Son zamanlar da en çok konuşulan izmir escort bayanları bulmak için sitemize girebilirsiniz.
Avioehto – rakkauden osoitus ja vakuutus loppuelämälle

Oletteko keskustelleet avioehdosta? Tuntuuko, että avioehto ei ole teitä varten? Mikä avioehto oikein on ja miksi sellainen kannattaa hankkia?

Suomessa on vuosittain noin 13500 avioeroa. Anna lehdenlukijapaneelilta kysyttiin avioeron läpikäyneiltä mm. "Mistä riitelitte?" Vastaajista 31% riiteli rahasta; "Oli riitaisa omaisuudenjako", 7% riiteli elatuksesta; "Maksu oli kuulemma liian iso". Lähde: Anna nro 5 (31.1.2013) Peli poikki isät ja äidit!

Näiden tietojen valossa, tapasin Asianajotoimisto Legistum Oy:n asianajaja, varatuomari Piia Jeremejeffin ja yrityksen toimitusjohtajan DI, KTM Janne Mettovaaran ja selvitin, mistä avioehtosopimuksessa oikein on kyse.

Solmitut avioliitot ja avioerot 2000-luvulla Suomessa

Avioehtosopimuksella voidaan määrätä omaisuudesta, joka aviopuolisolla on ollut ennen avioliittoa tai hankitaan avioliiton aikana. Käytännössä avioehtosopimuksella voidaan siis rajata avio-oikeutta. Katso esimerkki 1.

Avioehtosopimuksella voidaan rajata kaikki omaisuus avio-oikeuden ulkopuolelle tai vain tietty omaisuus. Avioehdolla voidaan poistaa avio-oikeus rajoitettuun omaisuuteen, esimerkiksi ennen avioliittoa perintönä, lahjana tai testamentilla saatuun tai avioliiton aikana saatavaan omaisuuteen. Avio-oikeus voidaan poistaa molemmilta tai vain toiselta puolisolta. Katso esimerkki 2.

Avioehtosopimus on tehtävä aina kirjallisesti. Sopimus tulee päivätä ja puolisoiden on allekirjoitettava se. Sopimukseen tarvitaan myös kahden esteettömän todistajan allekirjoitus. On tärkeää tietää, että avioehtosopimus tulee voimaan vasta, kun se on rekisteröity maistraatissa.

 

Eikö avioehtosopimuksen tekeminen ole epäluottamuksen osoitus tulevaa puolisoa ja avioliittoa kohtaan?

Kun ollaan rakastuneita ja suunnitellaan häitä, eikö mahdollisen avioeron ajatteleminen latista tunnelmaa? Sekä Piia että Janne ovat täysin toista mieltä asiasta. Avioehtosopimus on nimenomaan osoitus keskinäisestä luottamuksesta ja halusta mennä naimisiin juuri valitun henkilön, eikä hänen omaisuutensa kanssa. Avioehtosopimus voidaan nähdä vakuutuksena avioliitolle vinkkaa Piia.

Entä jos puoliso ei suostu allekirjoittamaan avioehtoa? Näinkin on kuulemma käynyt. Tällöin varakkaamman osapuolen on harkittava tarkkaan, miksi näin on.

 

Milloin on oikea aika laatia avioehtosopimus?

Piia näkee, että oikea aika keskustella avioehdosta on hääsuunnitteluiden alkaessa. Sopimuksen voi hoitaa kuntoon 2-3kk ennen hääpäivää ja viedä maistraattiin rekisteröitäväksi häiden alusviikolla.

"Emme tarvitse avioehtoa, olemme opiskelijoita, eikä meillä ole omaisuutta"?

Piia muistuttaa, että avioehto turvaa tulevaa eli se huomioi, miten omaisuus jakautuu mahdollisen eron yhteydessä. Avioehtosopimus voidaan tehdä joko mahdollisen avioeron varalta ja / tai toisen puolison kuoleman varalta. Avioehtoa on mahdollista muuttaa ja jopa peruuttaa myöhemmin elämän tilanteiden muuttuessa.


Avioehtosopimus voidaan tehdä myös avioliiton aikana. Usein on kuitenkin käytännöllistä tehdä sopimus valmiiksi ennen vihkimistä. Piia huomauttaa, että avioliiton astuessa voimaan, ei puolisolta voida enää edellyttää avioehtosopimuksen allekirjoittamista. Maistraatti rekisteröi avioehtosopimuksen vasta, kun aviopari on vihitty avioliittoon.


Erityisen tärkeää avioehdon sopiminen on yrittäjillä. Sopimuksen avulla yrittäjäpuoliso voi suojata tehokkaasti yritysomaisuuttaan ja näin estää avioerotilanteessa yrityksen ja yrityksestä saatavan varallisuuden siirtymisen puolisolle.

 

Mitä avioehtosopimus sitten maksaa? Eikö lakimiesten palkkaaminen ole aina kallista?

Piia kertoo Legistumin kätevästä verkkopalvelusta, josta avioehtosopimuksen voi tilata. Palveluun täytetään ennakkotiedot mahdollisimman tarkkaan. Palvelu on erittäin kätevä, sillä tiedot voi täyttää silloin, kun se itselle sopii eikä tätä varten tarvitse ottaa vapaata töistä lakimiehen luona käydäkseen. Tämän jälkeen Asianajotoimisto Legistumin asiantunteva lakimies käy yksityiskohdat läpi yhdessä asiakkaan kanssa puhelimitse ja sähköpostin välityksellä ennen kuin avioehtosopimus laaditaan.


Asianajotoimisto Legistumin avioehtosopimus maksaa verkkosivujemme kautta tilattaessa 120€. Jos todistajia ei löydy omasta takaa, sopimuksen todistaminenkin voidaan tehdä Legistumin kanssa erillisenä palveluna. Avioehtosopimuksen rekisteröintimaksu maistraatissa on 55€, jonka maistraatti perii suoraan avioparilta erillisellä laskulla. (Hinnat oikein 4/2013).

Avioehtosopimuksen voi laatia myös itse, mutta on suositeltavaa kääntyä asiantuntijan puoleen. Asianajotoimisto Legistumin lakimiehelle voi myös jättää yhteydenottopyynnön verkkopalvelun kautta tai soittaa ja tiedustella parhaasta mahdollisesta ratkaisusta omaan tilanteeseen.

 

Kestääkö avioehtosopimuksen laatiminen useita viikkoja?

Eikö sopimuksen tekoon mene paljon aikaa? Piia kertoo, että sopimus laaditaan normaalisti viikon sisällä, usein nopeamminkin. Hän mainitsee, että on aikoinaan laatinut avioehtosopimuksen jopa alle vuorokaudessa parin tilatessa avioehtosopimuksen illalla ja hakiessa sen seuraavana aamuna ennen maistraattivihkimistä – avioehdon rekisteröiminen kävi samalla tässä tapauksessa.

 

Missä tilanteissa avioehtosopimus on erityisesti tarpeen?

Useimmiten aloitteen avioehtosopimuksesta tekee nainen. Miehet tekevät aloitteen yleensä, jos he ovat yrittäjiä. Useilla avioehdon tekevillä on ystäväpiirissä tuttuja, jotka ovat käyneet läpi eron ilman erillistä avioehtosopimusta. Myös uusioperheet hoitavat avioehtosopimuksen kuntoon ennen avioliiton solmimista.


Mikäli pariskunta on aikeissa muuttaa ulkomaille on syytä keskustella yksityiskohdista tarkemmin lakimiehen kanssa, sillä Suomessa tehty avioehtosopimus ei välttämättä ole voimassa rajattomasti tai lainkaan ulkomailla.


Kuulin, että Piia on itse tulevan kesän morsian. Joko Piian oma avioehtosopimus on kunnossa? "Tottakai" oli Piian selkeä vastaus, jonka Piian puoliso oli vahvistanut juuri samaisena aamuna. Käytännössä papereita ei ole vielä tehty, mutta päätös avioehdosta on ollut selvä alusta asti. Tuleva sulho on kuitenkin heittänyt huumorimielellä, että haluaa toimiston toisen juristin käyvän läpi Piian laatiman asiakirjan ennen kuin hän allekirjoittaa avioehtosopimuksen.

 

Asianajotoimisto Legistum Oy:n asianajaja, varatuomari Piia Jeremejeff

Kuvassa Pia, joka kollegoineen auttaa, kun avioehdon laatimista koskevat kysymykset askarruttavat.

 

Onko muuta mahdollisuutta sopia omaisuudesta avioparin kesken?

Avioeron varalle voidaan tehdä myös erillinen sopimus ("Sopimus avioeron varalle"), jossa voidaan sopia esim. yhteisen kodin ja irtaimiston osittamisesta. Edellä mainittu sopimus ei siis korvaa avioehtosopimusta vaan sillä voidaan esimerkiksi selkeyttää lopun omaisuuden jakamista, mikäli avioehtosopimuksella rajataan vain tietty omaisuus avio-oikeuden ulkopuolelle. Irtaimistosta ja muista suuremmista hankinnoista on hyvä pitää erillistä listaa, jotta mahdollisessa erotilanteessa omaisuuden jakaminen olisi helpompaa. Katso esimerkki 3.


Alla muutamia esimerkkejä avioehdosta käytännössä.

Esimerkki 1: Omaisuuden ositus ilman avioehtoa


Ositus tarkoittaa, että puolisoiden omaisuus jaetaan pääsäännön mukaan tasan. Puolisoiden netto-omaisuuksia verrataan toisiinsa ja enemmän avio-oikeuden alaista omaisuutta omistava aviopuoliso joutuu luovuttamaan tasinkoa vähemmän omistavalle. Netto-omaisuudella tarkoitetaan omaisuutta, joka jää jäljelle, kun varoista vähennetään velat. Tasinkoa täytyy luovuttaa niin paljon, että molemmilla puolisoilla on osituksen jälkeen yhtä paljon avio-oikeuden alaista omaisuutta. Tähän pääsääntöön pystyy vaikuttamaan avioehtosopimuksella, jossa voidaan määrätä, mikä omaisuus on avio-oikeuden alaista ja mikä ei.

   Puoliso 1  Puoliso 2
Varat   150  100
 Velat  50  50
Netto-omaisuus   100  50

Netto-omaisuus yhteensä ( = 100 + 50 ) 150
Avio-osa ( = 150/2) 75

Kun netto-omaisuus jaetaan avio-oikeuden mukaan puoliksi puoliso 1 joutuu luovuttamaan tasinkona 25 euroa puoliso 2:lle, siten että molemmilla on osituksen jälkeen yhtä paljon avio-oikeuden alaista omaisuutta eli 75 euroa.

 

Esimerkki 2: Puolisoilla täysin poissulkeva avioehto

Aviopari aloittaa yhteiselämänsä molempien ollessa työelämässä ja heille on tehty täysin poissulkeva avioehto. Vuosien varrella toinen puoliso jää yhteisestä sopimuksesta kotiin lasten kanssa ja perhe elää miehen varoilla. Perheen yhteinen asunto ja kaikki omaisuus on miehen nimissä. Avioeron sattuessa kotiin jääneellä puolisolla ei ole avio-oikeutta mihinkään perheen omaisuuteen, koska kyseessä on täysin poissulkeva avioehtosopimus. Osituksen sovittelu lainsäädännön mukaan on mahdollista, mutta sen varaan asioita ei pidä jättää, Piia kertoo.


Piia muistuttaa, että avioehtoa voidaan muuttaa avioliiton aikana. Avioehdon päivittäminen esimerkin kaltaisessa tilanteessa olisi siis yksi keino varmistaa tulevaisuutta. Avioehdon muuttaminen vaatii aina uuden asiakirjan laatimisen ja uudelleen rekisteröimisen.


Piia jatkaa, että on mahdollista, että ositusta sovitellaan. Tämä olisi toinen joskin paljon raskaampi ja hankalampi prosessi avioeron sattuessa. Avioehtosopimus ei siis ole aina ehdottomasti sitova. Sen määräyksistä voidaan poiketa tai se voidaan jättää kokonaan huomiotta osituksen sovittelussa, jos avioehtosopimuksen noudattaminen johtaisi kohtuuttomaan lopputulokseen. Kuten edellä Piia totesi, tämän varaan ei kuitenkaan kannata asioita jättää.

 

Esimerkki 3: Puolisot omistavat asunnon suhteessa 70:30, puolisoilla täysin poissulkeva avioehto

Mies omistaa yhteisestä asunnosta 70% ja nainen 30%. Nainen on ottanut nimiinsä 10.000 euroa lainaa remonttiin, mies on vastaavasti tehnyt työn. Remonttilaina on henkilökohtainen laina eikä siten vaikuta yhteiseen omistukseen. Avioehdon mukaan naisella on oikeus 30% asunnon myyntihinnasta. Hän joutuu siten vastaamaan lainasta kokonaan itse ellei hänellä ole näyttöä, kuitteja tms., miten remonttilainaraha on käytetty asuntoon. Tästä syystä lainoja otettaessa kannattaa miettiä, mitä avioehdossa sanotaan ja keskustella asiasta jopa pankkihenkilön tai lakimiehen kanssa.

 

Voit lukea lisää avioehtosopimuksesta Asianajotoimisto Legistum Oy:n kotisivuilta.

morsiuspari.fi suosittelee kääntymään asianajajan puoleen avioehtoa laadittaessa, artikkelia ei tule käyttää ohjeena avioehdon laatimiseen. 

 

Seuraa meitä

FacebookTwitterGoogle BookmarksPinterest

Copyright © 2009-2018 Morsiuspari Palvelut. Kaikki oikeudet pidätetään.
WWW-sivut: Waumedia